สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

Add Your Heading Text Here

แจ้งปัญหาสังคม/ขอรับสวัสดิการ
ติดตามสถานะการรับบริการ
เด็กและเยาวชน
สตรีและสถาบันครอบครัว
สวัสดิการสังคม
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
โรงรับจำนำ
ที่อยู่อาศัย
องค์กรชุมชน
ต่อต้านการค้ามนุษย์
ราชินี 10
บริจาดเงิน พม
วันเด็ก
banner pmj
ita
เผยแพร
000002
00001
007
006
จิตอาสา
แบน ประกาศเจตนา
แบน พก
แบน พมโปร่งใส
เงินอุดหนุน
บาร
บาร2
บาร1
previous arrow
next arrow
วิสัยทัศน์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้นำด้านสังคมของจังหวัด เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ค่านิยม : สร้างคน สร้างงาน สานพลังชุมชน

ข่าว เด่น

วันที่ 12 มิถุนายน 2565สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพราน ณ.ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลพรานพร้อมนี้ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส” โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ one home นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมให้การตอนรับ และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพรานในครั้งนี้ด้วย

รวมข่าวสาร

สถานการณ์ COVID-19 รายวัน

วันนี้ (19 พ.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 6,305 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,303 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 42 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,939 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยสะสม 2,171,480 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,104 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 14 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.7 ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 4,394,915 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,637 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 7,567 ราย ผู้หายป่วยสะสม 2,137,205 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 4,308,699 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 59,579 ราย

ฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด

ฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า พบสร้างภูมิคุ้มกันสูงกว่าซิโนแวค 2 เข็ม 3 เท่า และสูงกว่าแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มเล็กน้อย ส่วนการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อไวรัสเดลตา สูงกว่ากระตุ้นด้วยซิโนฟาร์ม 4 เท่า และสูงกว่าฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการศึกษาประสิทธิผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบสลับชนิดและการกระตุ้นเข็มที่ 3 วานนี้ว่า โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาดื้อต่อภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม ประเทศไทยได้หาแนวทางการฉีดวัคซีนที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น โดยการฉีดสลับชนิดและฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาก่อนหน้านี้ จึงได้ทำการวิจัย

ระวัง ! AbstractEmu ไวรัส Rootkit ตัวใหม่ ฝังตัวบนแอปมือถือ Android เข้ายึดเครื่องเป้าหมาย

Lookout นักวิจัยด้านความปลอดภัย ค้นพบมัลแวร์ Rootkit ฝังตัวอยู่บนแอปพลิเคชันบนมือถือ Android ที่เหยื่อดาวน์โหลดมาจาก ร้านค้า Google Play, Amazon App store และ Samsung Galaxy Store รวมถึงแอปจาก '3rd party' Rootkit ตัวนี้มีชื่อว่า 'AbstractEmu' หลังจากตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เกียวข้องกว่า 19 รายซึ่งคาดว่าถูกใช้เป็นแอปในการเผยแพร่มัลแวร์ตัวนี้ พบว่ามีถึง 7 แอปพลิเคชันที่เจอ AbstractEmu ฝังตัวอยู่ ส่วนมากเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับยูทิลิตี้ช่ วยบูทแอป จัดการพาสเวิร์ด หรือ พวกแอปด้านความปลอดภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นมี Lite Launcher ที่มียอดดาวน์โหลด 10,000 ครั้งแล้วใน Google Play Store รวมอยู่ด้วย แต่ปัจจุบัน Google ได้ทำการถอดออกจากร้านค้าไปทันทีเมื่อได้ทราบข่าว

e-service

มัลติมีเดีย

ข่าวสาร Facebook

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

พม.ช่วยเหลือแล้ว สายด่วน 1300


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

203/9 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612815-6  โทรสาร 045-612817

 sisaket@m-society.go.thสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

305326
Total Visitors
375
Visitors Today
3
Live visitors
305326
Total Visitors

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา
  4. เว็บบาคาร่าอันดับ 1
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial