สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

Add Your Heading Text Here

แจ้งปัญหาสังคม/ขอรับสวัสดิการ
ติดตามสถานะการรับบริการ
เด็กและเยาวชน
สตรีและสถาบันครอบครัว
สวัสดิการสังคม
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
โรงรับจำนำ
ที่อยู่อาศัย
องค์กรชุมชน
ต่อต้านการค้ามนุษย์
previous arrow
next arrow
Slider
วิสัยทัศน์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้นำด้านสังคมของจังหวัด เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ค่านิยม : สร้างคน สร้างงาน สานพลังชุมชน

ข่าว เด่น

วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฯ และนางสาวอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นรองประธานฯ ในการประชุมฯ มีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 80,000.-บาท
2. อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ กรณีปกติ จำนวน 61 ราย เป็นเงิน 3,128,400.-บาท
3. อนุมัติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

รวมข่าวสาร

สถานการณ์ COVID-19 รายวัน

วันที่ 14 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 (ศบค.) ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8,158 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 7,916 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 242 ราย ผู้ป่วยสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,942 ราย หายป่วยสะสม 43,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,795 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 15 ราย ทางด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลตรวจ ATK เพิ่มเติมว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 2,760 ราย รวมสะสม 398,926 คน ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 9.76% (หมายความว่าตรวจเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น) มีผู้ป่วยอาการหนัก 510 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 105 คน

ฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด

ฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า พบสร้างภูมิคุ้มกันสูงกว่าซิโนแวค 2 เข็ม 3 เท่า และสูงกว่าแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มเล็กน้อย ส่วนการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อไวรัสเดลตา สูงกว่ากระตุ้นด้วยซิโนฟาร์ม 4 เท่า และสูงกว่าฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการศึกษาประสิทธิผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบสลับชนิดและการกระตุ้นเข็มที่ 3 วานนี้ว่า โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาดื้อต่อภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม ประเทศไทยได้หาแนวทางการฉีดวัคซีนที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น โดยการฉีดสลับชนิดและฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาก่อนหน้านี้ จึงได้ทำการวิจัย

ระวัง ! AbstractEmu ไวรัส Rootkit ตัวใหม่ ฝังตัวบนแอปมือถือ Android เข้ายึดเครื่องเป้าหมาย

Lookout นักวิจัยด้านความปลอดภัย ค้นพบมัลแวร์ Rootkit ฝังตัวอยู่บนแอปพลิเคชันบนมือถือ Android ที่เหยื่อดาวน์โหลดมาจาก ร้านค้า Google Play, Amazon App store และ Samsung Galaxy Store รวมถึงแอปจาก '3rd party' Rootkit ตัวนี้มีชื่อว่า 'AbstractEmu' หลังจากตรวจสอบแอปพลิเคชันที่เกียวข้องกว่า 19 รายซึ่งคาดว่าถูกใช้เป็นแอปในการเผยแพร่มัลแวร์ตัวนี้ พบว่ามีถึง 7 แอปพลิเคชันที่เจอ AbstractEmu ฝังตัวอยู่ ส่วนมากเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับยูทิลิตี้ช่ วยบูทแอป จัดการพาสเวิร์ด หรือ พวกแอปด้านความปลอดภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นมี Lite Launcher ที่มียอดดาวน์โหลด 10,000 ครั้งแล้วใน Google Play Store รวมอยู่ด้วย แต่ปัจจุบัน Google ได้ทำการถอดออกจากร้านค้าไปทันทีเมื่อได้ทราบข่าว

e-service

มัลติมีเดีย

ข่าวสาร Facebook

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

พม.ช่วยเหลือแล้ว สายด่วน 1300


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

203/9 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612815-6  โทรสาร 045-612817

 sisaket@m-society.go.th



สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

220857
Total Visitors
59
Visitors Today
1
Live visitors
220857
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial