สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

previous arrow
next arrow
Slider
วิสัยทัศน์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้นำด้านสังคมของจังหวัด เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ค่านิยม : สร้างคน สร้างงาน สานพลังชุมชน

            ผู้บริหารสำนักงาน

       

        นางอาภาวดี พรหมจอม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ           มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวเด่น

           วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ. เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 ราย และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 315 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ. มีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ซึ่งนักเรียนทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยนางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

ข่าว สาร

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา​ 09.00 น. นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศร …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ข่าวสาร Facebook

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

203/9 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612815-6

 sisaket@m-society.go.thสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

118891
Total Visitors
38
Visitors Today
21
Live visitors
118891
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial