ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial