ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

  นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ นักพัฒนาสีงคมปฏิบัติการ และนายณัฐพล ทองพันชั่ง พนักงานอำนวยการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 85 บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละ 2,000 บาท


Share:ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 1 เมษายน 2564

  นางอาภาวดี พรหมจอม  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่     ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้ได้ให้บริการให้คำปรึกษาและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย


Share:จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 มีนาคม 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เเละสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ภายใต้เเนวคิด “การเสริมพลังสตรี เเละเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนเเรง” ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศเเละความรุนเเรงในครอบครัว มีการเปิดเวทีเสวนาพูดคุยบทบาทการเป็นผู้นำของสตรี รวมทั้งมีการจัดเเสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี เเละเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีภายในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 200 คน โดยมี  นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธี


Share:ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

  นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้               นายดีเจริญ  สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา /แนะนำกับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทาง สังคม รวมถึงได้นำหน้ากากผ้าไปแจกให้กับผู้รับบริการ  ณ โรงเรียนบ้านขามทับขอนหมู่ 9 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว


Share:วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา​ 09.00 น. นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา​ พุฒิชาติ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

  เวลา 06.30 น. นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี


Share:ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้                นายดีเจริญ สมประสาท และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ณ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล      รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละ 5,000 บาท พรัอมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค


Share:ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้   นายดีเจริญ สมประสาท และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มีกิจกรรมให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม. ณ วัดบ้านโซงเลง ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ เเละผู้ปกครองท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ เเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 152 ครัวเรือนในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอขุขันธ์​ 47 ครัวเรือน

 2. อำเภอภูสิงห์​  49 ครัวเรือน

 3. อำเภอขุนหาญ​ 43 ครัวเรือน

 4. อำเภอไพรบึง​ 9 ครัวเรือน

 5. ​อำเภอพยุห์​ 4 ครัวเรือน


Share:เข้าร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home)

เข้าร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ พร้อมทั้ง ได้รับการคัดเลือก”เเต่งกายด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้นเมืองสวยงาม เเละใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม” ประเภททีม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ลานโคปุระ) เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial