สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

Add Your Heading Text Here

แจ้งปัญหาสังคม/ขอรับสวัสดิการ
ติดตามสถานะการรับบริการ
เด็กและเยาวชน
สตรีและสถาบันครอบครัว
สวัสดิการสังคม
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
โรงรับจำนำ
ที่อยู่อาศัย
องค์กรชุมชน
ต่อต้านการค้ามนุษย์
Untitled191-1
ไม่รับของขวัญ
ค่านิยม สป
บริจาดเงิน พม
วันเด็ก
banner pmj
เผยแพร
00001
007
006
จิตอาสา
แบน ประกาศเจตนา
แบน พก
บาร
บาร2
บาร1
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียด แจ้งเวียนวิสัยทัศน์

previous arrow
next arrow
วิสัยทัศน์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้นำด้านสังคมของจังหวัด เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ค่านิยม : สร้างคน สร้างงาน สานพลังชุมชน

รวมข่าวสาร

อย่ารอช้า !!! เปิดรับสมัคร TALENT พส.
ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2566
โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา TALENT พส. กันเถอะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ

e-service

มัลติมีเดีย

ข่าวสาร Facebook

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-knowledge) ประจำปีงบประมาณ 2566

พม.ช่วยเหลือแล้วสายด่วน 1300


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

203/9 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612815-6  โทรสาร 045-612817

 sisaket@m-society.go.thสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

546616
Total Visitors
220
Visitors Today
1
Live visitors
546616
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial