สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

Add Your Heading Text Here

แจ้งปัญหาสังคม/ขอรับสวัสดิการ
ติดตามสถานะการรับบริการ
เด็กและเยาวชน
สตรีและสถาบันครอบครัว
สวัสดิการสังคม
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
โรงรับจำนำ
ที่อยู่อาศัย
องค์กรชุมชน
ต่อต้านการค้ามนุษย์
policy2566-44
Untitled191-1
ไม่รับของขวัญ
ค่านิยม สป
บริจาดเงิน พม
วันเด็ก
banner pmj
เผยแพร
00001
007
006
จิตอาสา
แบน ประกาศเจตนา
แบน พก
บาร
บาร2
บาร1
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียด แจ้งเวียนวิสัยทัศน์

previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนุ้งผ้าไทยใส่บาตร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ้งหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ช่วงเดือนแห่งวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ อำเ...

พิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2567

ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลั...

มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน

ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี...

Facebook กระทรวง พม.

e-service

มัลติมีเดีย

ข่าวสาร Facebook

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-knowledge) ประจำปีงบประมาณ 2567

ความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-knowledge) ประจำปีงบประมาณ 2566


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

203/9 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612815-6  โทรสาร 045-612817

 sisaket@m-society.go.thสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

681372
Total Visitors
716
Visitors Today
2
Live visitors
681372
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial