กราบไหว้พระประชาบดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 21 ปี

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.     ดร.นิภา  คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน กราบไหว้พระประชาบดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 21 ปี  และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 


Share: