ข้อมูล ITA

ข้อมูล ITA พมจ. ศรีสะเกษ

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2565

สถิติผู้รับบริการ6เดือนหลังปี2564

สถิติผู้รับบริการ6เดือนแรกปี2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

แสดงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากร

ต่อต้านทุจริต2565

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน

รายงานความพึงพอใจปี2564

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial