ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ


Share: