ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ


Share: