ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาช่าดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 นางสิม จุหลัน เลขที่ 67 ม.2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน บ้านหลังที่ 2 นางสายสุณี จันทร์สิงห์ เลขที่ 50 ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพร้อมนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่าากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานOne home มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ให้กับ นางสิม จุหลัน จำนวน 2000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้กับ นางสายสุณี จันทร์สิงห์ จำนวน 2000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับผู้ประสบปัญหา


Share: