ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายณัฐพล ทองพันชั่ง พนักงานอำนวยการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางวร สินศิริ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 19 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักงานเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6,000 บาท


Share: