ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

  นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ นักพัฒนาสีงคมปฏิบัติการ และนายณัฐพล ทองพันชั่ง พนักงานอำนวยการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 85 บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละ 2,000 บาท


Share: