ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 1 เมษายน 2564

  นางอาภาวดี พรหมจอม  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่     ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้ได้ให้บริการให้คำปรึกษาและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย


Share: