ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม


Share: