ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ เเละผู้ปกครองท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ เเละมอบถุงยังชีพเเก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 152 ครัวเรือนในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอขุขันธ์​ 47 ครัวเรือน

 2. อำเภอภูสิงห์​  49 ครัวเรือน

 3. อำเภอขุนหาญ​ 43 ครัวเรือน

 4. อำเภอไพรบึง​ 9 ครัวเรือน

 5. ​อำเภอพยุห์​ 4 ครัวเรือน


Share: