ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดีเจริญ สมประสาท ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายทินกรณ์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายวิชัย ผมหอม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง พื้นที่ ต.ทุ่ม อำเภอเมือง  ดังนี้ 1.เยี่ยมบ้าน นายฉมิตร ทรงกลด บ้านเลขที่  หมู่ที่ 13 ต.ทุ่ม   อ.เมือง ประสบปัญหาอาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพห้องน้ำไม่เหมาะสม ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เคยได้รับการช่วยเหลืองบบ้านพอเพียง 20,000 บาท แต่สร้างไม่สมบูรณ์  พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ดังนี้

-กาชาด.ศรีสะเกษ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องมุ้ง

  – พมจ.ศรีสะเกษ พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำไปปรับสภาพห้องน้ำ ที่อยู่อาศัย  ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่มีใน TP.MAP

2.เยี่ยมบ้าน นางอุไรพร นิ่มนึก อายุ 38 ปี บ้านเลขที่  ม.3     ต.ทุ่ม อ.เมือง ประสบปัญหาดูแลบุตรและหลาน สามีทำงานต่างจังหวัด  สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีที่ทำกิน ในการนี้พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง กาชาด จ.ศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือเรื่องเตาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตรวจสอบแล้วข้อมูลมีใน TP.MAP เป็นกลุ่มเปราะบาง จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามแผนต่อไป


Share: