วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2565
นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
หลังที่ 1 บ้านนายเลียน ปิ่นหอม เลขที่ 52 ม.7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 2 บ้านนายฉอย กุละวุฒิ เลขที่ 30 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 3 บ้านนายจิราช สมพงษ์ เลขที่ 93 ม.11 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน One home มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 3 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับ
ผู้ประสบปัญหา


Share: