เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด     ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share: