ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอรับการช่วยเหลือ สายด่วน 1300

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการ ...
อ่านต่อ

ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ...
อ่านต่อ

ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564   นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ...
อ่านต่อ

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial