ข่าวกิจกรรม

องค์กรสีเขียว (Green Organization)

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าร ...

กราบไหว้พระประชาบดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 21 ปี

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.     ดร.นิภา  คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน กราบไหว้พระประ ...

เปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเป ...

เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับปฏิทินหล ...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายวิ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial