การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน

อกสารเพิ่มเติม


Share: