ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือก “คนดีศรีจังหวัด” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำงบปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือก และเอกสารประกอบการคัดเลือก


Share: