ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท โดย
– รับสมัครในรูปแบบทีม 2 – 5 คน
– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที (1 ทีม ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น)
– ผู้สนใจต้องสมัครและส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2566 ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย


Share: