ข่าวกิจกรรม

เปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเป ...
อ่านต่อ

เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับปฏิทินหล ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายวิ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 10 มกราคม 2566นางนิภา คงเพชร ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหม ...
อ่านต่อ

วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2565นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial