ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนุ้งผ้าไทยใส่บาตร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ้งหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้ ...

พิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2567

ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วม ...

มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน

ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านใ ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial