ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://sisaket.m-society.go.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ-เรื่องประกาศผู้ชนะ-บ้านพักราชการ-ระดับ-9.pdf


Share: