ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศผลสอบ


Share: