ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง


Share: