ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ 3 ชั้น


Share: