ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน


Share: